Policzmy

299,00 zł

Policzmy to program, dzięki któremu najmłodsi w całkowicie bezstresowy sposób nauczą się porównywać, rozpoznawać liczby i wykonywać najprostsze działania z ich udziałem. Dzięki niezwykle atrakcyjnej szacie graficznej i mądrze pomyślanym scenariuszom „lekcji” dziecko w formie zabawy zdobędzie wiedzę niezbędną w toku dalszej nauki.

Twórcy programu zalecają program Policzmy z niepełnosprawnością intelektualną jak i również dzieciom dotkniętym dyskalkulią i akalkulią – dysfunkcjami objawiającymi się trudnościami z liczeniem oraz operowaniem liczbami.

Windows 7, Windows 8 i Windows 10.

Kategoria: Oprogramowania edukacyjne i aktywizujące